Jak na to?

Rétorika

Chcete se zlepšit?

Rétorika je v posledních letech stále populárnější!

Rétorika je umění mluveného projevu a veřejného vystupování. Jedná se o jednu z nejstarších jazykových disciplín, která se vyučovala již ve středověku. Rétorika není jen o umění výřečnosti a vybroušené mluvy, ale také o schopnosti zaujmout a udržet pozornost publika. 

Míša Jadrná se rétorikou zabývá přes 15 let. Učila se u uznávaných mistrů slova, především u herce Jana Přeučila. Absolvovala řady rétorických kurzů a sama se stala lektorkou. V současné době nabízí individuální lekce, ale také kurzy pro firmy, přednášky a workshopy pro základní, střední i vysoké školy.

 

 

 

Mluvený projev

Na veřejné vystoupení je nutné se vždy důkladně připravit a mít na paměti následující body:

 • téma, cíl projevu a délka vystoupení
 • analýza publika
 • technické vybavení (mikrofon, projektor atd.)
 • jasné rozdělení řeči na úvod, stať a závěr
 • příprava na případné dotazy a vyvrácení námitek předem
 • zvolit vhodné oblečení
 • odbourání trémy

Každá řeč by měla mít svůj cíl. Je nutné si stanovit, čeho chce člověk svým řečnickým vystoupením dosáhnout.

 • pobavit
 • poučit
 • pohnout k jednání

Při veřejném vystoupení využíváme řečnických okras jako jsou přívlastky, synonyma, citáty nebo vtipy.

Verbální komunikace

Předpokladem dobrého vystoupení je dokonalé ovládání techniky řeči. Je třeba se soustředit hlavně na:

 • správné dýchání
 • přesnou a pečlivou výslovnost
 • intonaci a práci s pauzou

Neverbální komunikace

Když naše tělo mluví jinak, než co říkáme, posluchač nám příliš nevěří. Projevy našeho těla jsou označovány jako řeč viděná a zahrnují následující:

 • gesta, pohyby a postoje těla
 • mimiku a pohledy očí
 • úsměv
 • osobní prostor (přibližování se a oddalování se)
 • oblečení a doplňky

Jaké téma vás nejvíce zajímá?

V čem se chcete zlepšit?

Zdokonalit se může úplně každý, je jen otázkou, zda chcete pracovat sami na sobě.

 • vyprávění, prezentace, komunikace
 • rozšíření slovní zásoby, oživení mluveného projevu
 • budování image, odbourávání trémy
 • neverbální komunikace
 • hlasová technika, řečové vady
 • asertivita, vedení týmu
 • historie a vývoj rétoriky, nejznámější řečníci
 • rétorika v reklamě a v psaném projevu

Klientské reference

Ing. Romana Falge Vondalová

Mateřská a Základní škola Orangery s.r.o / majitelka a jednatelka

Dlouho jsem přemýšlela o důležitosti projevu a odbourání strachu a nervozity. Po rozhovoru s Míšou, která mi řekla, že všechno se dá naučit, jsem nastoupila do kurzu. Netušila jsem kolik informací získám, jak příjemné je poslouchat podmanivý hlasový projev lektorky a jak bylo milé setkání se s profesionálem. Návštěva rétorických kurzů nebyla pro mne povinnost, ale přeměnila se pro mne v radost – neuvěřitelné. Troufám si říci, že tato zkušenost a dovednost mne posunula v mém profesním životě o krok dále a zbavila jsem se tak své nejistoty.

Matěj Falge

Student gymnázia

Míšu mi doporučila moje matka. Pokroky v mém projevu jsem zpozoroval už po pár lekcích. Hodiny rétoriky mi pomohly jak ve škole, tak v osobním životě. Při prezentacích jsem se cítil více sebejistý. Lekce byly příjemné a často i vtipné

Pavel Jakubec

Výkonný producent týmu

Míšo, děkujeme Ti za spolupráci na projektu MISS Liberecký kraj 2018 při přípravě děvčat v rámci kurzů rétoriky. Díky Tobě byla děvčata dobře připravena na finálový večer. Jejich představení a rozhovory byly důstojné a děvčata se cítila komfortně 🙂

Kontaktní údaje

Kurzy pro radost - úspěšná komunikace

Umět správně mluvit na veřejnosti se může zdát jako hračka, ale ne každý to hravě dokáže. Lektorka Michaela Jadrná vám v kurzu „Úspěšná komunikace“ poradí, jak na to. Pokud se chcete dozvědět, jak se profesionálně rozmluvit, jak si připravit svou reč, jakých chyb se vyvarovat a především, jak se zbavit trémy, tak právě vám je určen tento kurz.