Provozovatelem internetových stránek www.misajadrna.com  je fyzická osoba Bc. Michaela Jadrná, IČ 67869483, živnostenské oprávnění č. 1 vzniklé 18. 1. 1999 vydal odbor správní a živnostenský Magistrátu města Liberce.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

vycházející z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (General Data Protection Regulation), dále jen GDPR, správcem osobních údajů je Bc. Michaela Jadrná, IČ 67869483, se sídlem Vlčí vrch 899, 460 15 Liberec 15.  .

Zdroje a kategorie zpracování osobních údajů:

Správce zpracovává osobní údaje, které mu poskytnou sami klienti, tedy subjekty osobních údajů. Nebo zpracovává osobní údaje od právnických osob, jejichž zaměstnance vyučuje v zakázkových kurzech. V takovém případě získává osobní údaje od zaměstnavatele studentů, který je správcem jejich osobních údajů.

Účel zpracování osobních údajů:

Správce využívá osobní údaje, které mu poskytují klienti k tomu, aby s nimi mohl uzavřít smlouvu a tuto smlouvu následně plnit. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení klientovy objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi klientem a správcem. Pří objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, věk, adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit.

Správce v žádném případě nezpracovává ani neshromažďuje citlivé osobní údaje ani údaje, které nejsou nezbytné pro vzájemnou spolupráci.

Správce nepracuje s osobními údaji získanými od třetích osob za účelem přímého marketingu.

Předání osobních údajů dalším osobám:

Správce osobní údaje nikdy neposkytuje třetím osobám k marketingovému využití. Údaje mohou být předávány osobám podílejících se na dodání služeb, realizaci plateb nebo zajišťujících služby provozování e-shopu. Údaje jsou vždy předávány v souladu s požadovanými standardy ochrany osobních údajů dle GDPR.

Uchovávání osobních údajů:

Správce údaje uchovává po dobu plnění smlouvy. Po skončení smluvního vztahu bude údaje uchovávat tak dlouho, aby splnil nezbytnou archivační povinnost podle právních předpisů, které archivaci předpokládají, jako jsou například zákon o účetnictví. Po uplynutí doby uschovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Správce osobní údaje uchovává v elektronické podobě na serveru s omezených přístupem. Při správě osobních údajů dodržuje veškerá obvyklá bezpečnostní opatření. Přístup k osobním údajům v listinné podobě je omezen personálně i fyzicky.

Jaká jsou Vaše práva: 

Máte právo na přístup k osobním údajům – na základě žádosti vám správce musí sdělit, zda zpracovává vaše osobní údaje, za jakým účelem, v jakém rozsahu, po jakou dobu a zpřístupnění těchto údajů. Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů. Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud údaje již správce nepotřebuje, nebo odpadnou právní důvody zpracování. Máte též právo vznést námitku proti využití vašich údajů v přímém marketingu.

Kam se můžete obrátit v případě pochybností:

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy, kontaktuje, prosím, správce na emailu misajadrna@gmail.com nebo na telefonu +420 602 883 328. Případné problémy určitě společně vyřešíme, pokud nebudete s řešením spokojeni, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, více informací naleznete na www.uoou.cz.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 2. 2019

Kurzy pro radost - úspěšná komunikace

Umět správně mluvit na veřejnosti se může zdát jako hračka, ale ne každý to hravě dokáže. Lektorka Michaela Jadrná vám v kurzu „Úspěšná komunikace“ poradí, jak na to. Pokud se chcete dozvědět, jak se profesionálně rozmluvit, jak si připravit svou reč, jakých chyb se vyvarovat a především, jak se zbavit trémy, tak právě vám je určen tento kurz.